A A A

Turystyka piesza

Turystyka piesza to najstarsza i najbardziej popularna forma turystyki. Szczególnym jej walorem jest to, że pozwala na dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Jest także ze wszystkich form turystyki najbezpieczniejsza i najtańsza, bo nie wymaga wielu nakładów na sprzęt, wyposażenie oraz wydatków na środki komunikacyjne.

Mogą ją uprawiać wszyscy bez względu na wiek, płeć, porę roku i warunki atmosferyczne. W Polsce turystyka piesza ma wielu zwolenników wśród dorosłych i młodzieży. PTTK, poprzez komisje, kluby i koła (zakładowe, środowiskowe, studenckie, szkolne, wojskowe) turystyki pieszej rokrocznie organizuje tysiące różnego rodzaju imprez turystyki pieszej, które zdobywają nowe rzesze piechurów, entuzjastów krajoznawstwa.

Niniejsza strona, będąca próbą szerszego ujęcia wiadomości niezbędnych do właściwego uprawiania turystyki pieszej, adresowana jest głównie do turystów początkujących. Stąd spory zasób różnego rodzaju porad i wskazówek nieraz elementarnych. Sądzę jednak, że wiele fragmentów tej pracy przyda się także piechurom-praktykom. Szeroki wachlarz tematów wiążących się z turystyką pieszą, a jednocześnie ograniczona objętość strony zmusiła mnie do dość skrótowego potraktowania pewnych zagadnień. Wprowadziłem jednak wskazówki praktyczne wszędzie tam, gdzie były one potrzebne. Włączyłem także pełne teksty Regulaminu Odznaki Turystyki Pieszej, jak również pełne teksty często nieosiągalnych w oddzielnych publikacjach regulaminów odznak „Szlakami Polski Ludowej" i „Szlakami Chwaty Oręża Polskiego".