A A A

PRAWIE WSZYSTKO O POGODZIE

Przewidywanie pogody Przed wyjściem na wędrówkę należy koniecznie zapoznać się z orientacyjną prognozą pogody. Od niej bowiem w dużej mierze zależy m. in. w co się ubierzemy na wycieczkę, jak zaplanujemy przemarsz. W wieczornych dziennikach telewi- zyjnych można zobaczyć mapę pogody oraz wysłuchać komen- tarza „Chmurki" czy „Wicherka". Jeśli posiadamy radio tranzystorowe komunikatu można wysłuchać nawet w drodze. Poza tym wszystkie gazety codzienne zamieszczają w specjaU nych rubrykach prognozę pogody dla kraju i odpowiednich regionów. Najpewniej o aktualnym stanie pogody powie nam jednak barometr znajdujący się w punkcie noclegowym lub na trasie marszu. Odczytując wskazania barometru należy pamiętać, że: • szybkie wahania jego wskazówki potwierdzają wahania ciśnienia atmosferycznego i informują o zbliżającej się burzy; • stały spadek ciśnienia w ciągu dnia, przy wzmagającym się ■ wietrze przyniesie obniżenie temperatury (latem) lub jej wzrost (zimą); © stały wzrost ciśnienia przez kilka kolejnych dni świadczy że będzie upał i susza (w lecie) lub mróz i bezchmurne niebo (zimą). Warto jednak wiedzieć, że istnieją także różne oznaki lokalne umożliwiające, niestety również tylko „prawie" dokładne, przewidywanie pogody. Wiele z nich jest powszechnie zna- nych, ale niektóre mogą być dla turysty nowością. Pamiętać jednak trzeba, że nigdy nie wolno wysuwać wniosków na podstawie jednej czy dwu oznak. Musi być ich cały zespół; temperatura, wiatr, kierunek przesuwania się chmur, zacho- wanie się zwierząt itp. © Dobra pogoda „przychodzi" ze wschodu, północnego wscho- du, południowego wschodu. Zła pogoda — z zachodu, pół- nocnego zachodu, południowego zachodu. • Jeśli stanie się plecami do wiatru, to pogorszenia pogody należy oczekiwać tylko z lewej strony, nigdy z prawej. Toteż jeśli zauważy się z prawej strony obłok, który swoim wy- glądem zapowiada deszcz, nie należy się martwić, nie przy- niesie on zmiany pogody. Bezdeszczowo, słonecznie i ciepło będzie, gdy... • temperatura spada na noc, po deszczu jest chłodno, nocą w lesie jest znacznie cieplej niż na polu, wieczorem i nocą przy wchodzeniu na wzgórze czuje się cieplejsze powietrze; • wilgotność w dzień — zmniejsza się, w nocy — zwiększaj • wiatr w dzień mocno wieje, przed nocą ucisza się, przed południem obraca się w kierunku zgodnym z biegiem wska- zówki zegara (ruchu słońca), pod wieczór — w kierunku przeciwnym; • obłoki: rano niebo jest czyste, w dzień pojawiają się obłoki kłębiaste, pod wieczór znikają, chmury kłębiaste płyną z wiatrem; • barwa nieba jest ciemnoniebieska, widnokrąg wyraźny; • barwa światła jest żółta, złocista lub różowa; • słońce zachodzi na niebie bez obłoków, przy zachodzie robi wrażenie spłaszczonego lub rozerwanego; • gwiazdy słabo migocą i mają odcień zielonkawy; • wieczorem i nocą występuje mgła; • dym z kominów unosi się pionowo w górę; • po południu ukazuje się tęcza lub ukazuje się po stronie przeciwnej niż ta, z której wieje wiatr; • wieczorem krążą roje muszek; • pająk tka pajęczynę w dzień i w nocy. Zapowiada się zła, deszczowa pogoda, gdy... • temperatura podnosi się przed nocą, po deszczu jest ciepło; • wilgotność w dzień utrzymuje się na takim samym po- ziomie, na jakim była w nocy; • wiatr wieczorem wieje silniej niż w dzień; • obłoki: pod wieczór zagęszczają się, posuwają się w in- nym kierunku niż wieje wiatr, napływają z zachodu, połud- niowego zachodu, południa, północnego zachodu i zagęszczają się; • barwa nieba jest biała, zamglona, niebo jest „niskie"; • słońce o świcie jest czerwone lub purpurowe, a wieczo- rem zachodzi za chmurę lub przy zachodzie ma barwę czer- woną czy purpurową; © gwiazdy migocą mocno, mają odcień niebieski lub czer- wonawy; • dym z kominów układa się w poziome smugi; • jaskółki latają nisko, kury i WTóble „kąpią się" w piasku; • przed południem ukazuje się tęcza lub ukazuje się z tej strony widnokręgu, z której wieje wiatr; • mrówki chowają się do mrowisk, żaby wyłażą z kałuż, pająk chowa się w pajęczynę, pszczoły siedzą w ulach i brzęczą, ryby „rzucają się" w wodzie, psy drapią się i jedzą trawę; © linki namiotowe skręcają się; sól w odkrytym naczyniu wilgotnieje, nasila się zapach stojących wód.
  • Jak zachować się w czasie burzy

    Może się zdarzyć, że w czasie wędrówki turystę zaskoczy burza, której • z reguły towarzyszą wyładowania atmosfe- ryczne. Aby ustrzec się od porażenia piorunem należy pa- miętać, by: • nie chronić się pod samotne drzewa (np. polne grusze na miedzach); • unikać szybkiego ruchu na odkrytej przestrzeni; • na bezleśnym stoku kłaść się płasko na ziemi; • zakrywać dotychczas odsłonięte metalowe części ekwi- punku z aparatem fotograficznym i lornetą włącznie; 5 — Vademecum. 65 • chroniąc się pod ściany budynków posiadających pioru- nochrony — nie należy stawać za blisko instalacji odgro- mowych bowiem osoba stojąca obok przewodu odprowadza- jącego prąd z pioruna do ziemi może zostać porażona.