WYSPY MORZA EGEJSKIEGO

Grecja » WYSPY MORZA EGEJSKIEGO

Cyklady (Kiklades) to nazwa grupy wysp (Ok. 210) zajmujących centralną część Morza Egejskiego. Otaczają one wysepkę Dilos, która stanowiła święte miejsce Cyklad. Cały archipelag był terenem kwitnącej kultury w III i II tysiącleciu p n e a podobieństwa do cywilizacji kreteńskiej spowodowały nawet nadanie wspólnej nazwy-„kultury egejskiej", oznaczającej zespół kultur o podobnym charakterze w basenie Morza Egejskiego. Od XVII w. p.n.e. część Cyklad została zajęta przez ludność Krety, a od ok. 1400 r. p.n.e. wyspy dostały się w orbitę wpływów mykeńskich. Po najeździe Dorów ludność z Grecji właściwej, wyparta przez najeźdźców, poczęła zasiedlać tereny Wysp Podstawową falę nowych osadników stanowili Jonowie. W okresie archaicznym różne potęgi ówczesnej Grecji usiłowały zdobyć kontrolę nad całym archipelagiem, ale nie zdołały one uchronić wysp od zależności od Persji. Dopiero po wojnach perskich potęga Aten stała się gwarancją ich niezależności w zamian za swoiste podporządkowanie Atenom, jakim było członkostwo Związku Morskiego. Ośrodek tego związku początkowo mieścił się na Delos, ale już w 454 r. p.n.e. skarbiec związkowy został przeniesiony do Aten, co znacznie osłabiło polityczną niezależność państewek wyspiarskich. W okresie hellenistycznym Delos próbowało stać się znów hegemonem wysp, ale Cyklady ulegały wpływom różnym ośrodków, aby w 88 r. p.n.e. dostać się pod panowanie rzymskie.