Wycieczki z Larisy

Grecja » Wycieczki z Larisy

- do KALAMBAKA(Kalampaka, Kalabaka), odległość od Larisy 86 km. Znajdują się tu słynne „napowietrzne klasztory" (ta metora monastiria). Meteory (Metéora) to zespół klasztorów górskich (położonych na wysokości 530-540 m n.p.m.), których początki sięgają XIV w. Osady zakonników w górach i wyrosłe z nich klasztory górskie były zjawiskiem charakterystycznym dla życia zakonnego w Cesarstwie Bizantyńskim (drugi, obok Athos, przykład w Grecji). Pierwszy klasztor założony został w latach 1356-1372), w XV w. było ich już 24. Od XIX w. klasztory te znajdują się w stanie upadku. Warte są obejrzenia tak ze względu na architekturę i sztukę sakralną (freski szkoły kreteńskiej z XVI w.), jak i na szczególne położenie i walory widokowe. Droga długości ok. 7 km obchodzi dziś cały zespół klasztorów i kościołów. Najstarszy w zespole jest kościół Przemienienia (Metamorphosis) z X w., z wystrojem wnętrza z XIV (portret Athanasiosa, założyciela pierwszego klasztoru) i XVI w. (freski).

Z Larisy trasa prowadzić może w kierunku południowo-wschodnim do WOLOS (Volos, Bolos, Volo). Miasto dzisiejsze, położone nad zatoką (Pagasetikos Kolpos, zwana też zatoką Wolos), jest dużym (ok. 100 tys. mieszkańców) ośrodkiem przemysłowym (przemysł tytoniowy, metalowy) i portowym. Stara część miasta, u stóp gór Pelion, znajduje się na miejscu dawnego, znanego już z mitologii, Jolkos. Wykopaliska archeologiczne przyniosły tu odkrycia waz z epoki mykeńskiej. Warte obejrzenia jest muzeum. 8 km od Wolos znajduje się starożytne miasto PAGASAI (żywy ośrodek tesalski w V i IV w. p.n.e.) z zachowanym akropolem. Ruiny teatru, akweduktu ¡obwarowań znajdują się w DEMETRIAS. 2 km od Pagasai położone są słynne wykopaliska w Dimini, gdzie obok śladów osadnictwa jeszcze neolitycznego odkryto też pozostałości zabudowy z okresu mykeńskiego.

Do Lamii można jechać bądź z Wolos (autostrada E 92), bądź z Larisy (szosa E 90). W tym ostatnim wypadku po drodze mijamy FARSALĘ (Fársala, Pharsala, Pharsalos). Ta niewielka osada w starożytności była jednym z najpotężniejszych, głównych miast Tesalii. Jest to przede wszystkim miejsce słynnej bitwy Cezara z Pompejuszem (48 r. p.n.e.), w której przyszły dyktator pokonał całkowicie swych przeciwników. Do obejrzenia antyczny akropol. Dalej przy drodze E 90 warte uwagi jest DOMOKÓS ze względu na piękny widok na nizinę Tesalii. Jest tam też zamek średniowieczny i ruiny starożytnego miasta. Przy trasie z Wolos warto zobaczyć przede wszystkim NEA ANCHIALOS z zabytkami sztuki chrześcijańskiej z V-VII w., następnie MIKROTHIWES (Mikrothebai) ze śladami archeologicznymi miasta starożytnego. HALMYROS (Almirós, Almyros) z akropolem starożytnym i resztkami miasta bizantyńskiego oraz PTELEON, gdzie odkryto grobowce z okresu mykeńskiego.