Wschodni stok wzgórza Kolonos Agorajos

Grecja » Wschodni stok wzgórza Kolonos Agorajos

Wschodni stok wzgórza Kolonos Agorajos stanowił zachodnią granicę Agory. U stóp wzniesienia znajdowały się najważniejsze budynki administracji państwowej. Najbliżej spotykamy ruiny okrągłej budowli - Tolosu. Był to budynek zebrań prytanów, urzędników kierujących pracami Rady Pięciuset i w praktyce administracją państwa. Byli oni członkami Rady. która dzieliła się na 10 części po 50 osób każda (prytania). Przez 1/10 część roku każda pięćdziesięcioosobowa grupa sprawowała władzę naczelną, a jej członków nazywano prytanami. Spośród nich jeden wybrany losowaniem był zwierzchnikiem całego kolegium przez 1 dzień. Prytanowie, żywieni na koszt państwa, pracowali codziennie.