Właściwy Partenon

Grecja » Właściwy Partenon

Właściwy Partenon, czyli „pokój Dziewic", znajdował się za cellą (w części zachodniej), a przed symetrycznym do pronaos portykiem zachodnim (opisthodomos). Przebywały tam dziewczęta oddane na służbę bogini. Na zewnątrz ścian świątyni biegł wspaniały fryz panatenajski (długości 159 m i wysokości 1 m) - przedstawienie uroczystej procesji w czasie święta Panatenajów. W obecnym stanie budowli zachowany jest tylko fragment zachodni.

Dekorację kolumnady zewnętrznej stanowiły płaskorzeźby na wszystkich 92 metopach. Metopy południowe przedstawiały walkę Lapitów z Centaurami, północne - sceny bitewne pod Troją, zachodnie-walki Amazonek, wschodnie-walkę Gigantów z Tytanami. Poza zachowanymi fragmentami część znajduje się w zbiorach muzealnych (podobnie jak fryz panatenajski) British Museum w Londynie.

Również bogato zdobione były tympanony, zachodni i wschodni. Rzeźby zachodniego przedstawiały spór Ateny z Posejdonem o miasto Ateny, a wschodniego - narodziny Ateny (również w posiadaniu British Museum, w Muzeum na Akropolu rekonstrukcja obu tympanonów).