Wielkie Propyleje

Grecja » Wielkie Propyleje

Wielkie Propyleje (w części północno-zachodniej) to już element późniejszej budowli. Prowadzi z nich przejście do sali kolumnowej pełniącej prawdopodobnie funkcję sali tronowej. Podobnie, jak i w Knossos, tak i tu, centralną część budowli stanowił wielki dziedziniec, do którego przylegały inne ważniejsze pomieszczenia. Apartamenty królewskie znajdowały się od strony północno-wschodniej. W pobliżu Fajstos, w kierunku zachodnim, znajduje się następny pałac minojski w AJIA TRIADA, (Hagia Triada) uważany za młodszy od budowli w Fajstos. Możliwe, że służył on władcom z Fajstos jako letnia rezydencja. Jest wzniesiony na zboczu niewielkiego wzgórza i charakteryzuje się również nieregularnym planem zabudowy. W grobowcu w Ajia Triada znaleziono znakomicie zachowany sarkofag, obecnie w Muzeum Archeologicznym w Iraklio. W Ajia Triada na uwagę zasługuje również kaplica bizantyńska z malowidłami ściennymi z XIV w.

W okolicy warto zobaczyć klasztor Vrondissi (w pobliżu ZAROŚ) oraz klasztor Ajios Phanourios (niedaleko VORIZIA). Po drodze z Fajstos do Iraklio można zwiedzić GORTYNE (Gortis, Gortys), jeden z najważniejszych ośrodków Krety okresu greckiego i rzymskiego, głośny przede wszystkim dzięki tekstowi inskrypcyjnemu - zbiorowi praw z połowy V w. p.n.e. Jest to zespół ruin starożytnego miasta w dzisiejszej miejscowości AJI DEKA (Hagii Deka).

Bizantyński kościół Św. Tytusa (trójnawowa bazylika z VI w.) nosi imię chrześcijańskiego patrona Gortyny i Krety, współpracownika św. Pawła. Według tradycji był on pierwszym biskupem Gortyny i prowadził misję chrystianizacyjną Krety. Odeon pochodzi z czasów rzymskich (I w. n.e ), a w portyku znajduje się wcześniejsza tablica ze wspomnianym wyżej zbiorem praw. Została ona przeniesiona przez Rzymian z agory. Na akropolu widoczne są ślady świątyni greckiej z okresu archaicznego, akweduktu rzymskiego i umocnień bizantyńskich. Z czasów rzymskich pochodzą ruiny świątyni Izydy I Serapisa, a pobliskie ruiny świątyni Apollina są pozostałościami z budowli z okresu archaicznego. Praetorium to siedziba władz administracyjnych prowincji rzymskiej Kreta-Kyrenajka. Centralną częścią zabudowy była Bazylika. W pobliżu Gortyny, w KANNIA, odkryto ślady wsi z okresu minojskiego.