Tragedia

Grecja » Tragedia

Tragedia (wyraz pochodzi od dwóch słów greckich - tragos: kozioł i ode: pieśń, znaczy więc dosłownie: pieśń kozłów) powstała z obrzędów ku czci Dionizosa. Bóg ten, być może niegreckiego pochodzenia (kult jego najprawdopodobniej przybył z Tracji), stał się w Grecji, w okresie archaicznym, popularnym bóstwem rolniczym, szczególnie opiekunem winnej latorośli i potem bogiem wina rozumianym także jako patron boskiego szału, upojenia i ekstazy, a więc silnych i uzewnętrznionych uczuć. Na świętach ku jego czci śpiewano pierwotnie chóralną pieśń (dytyramb), której treścią były opowieści mityczne o losach tego boga. Zespół śpiewający pieśń przebrany był za satyrów-pół ludzi, pół kozłów, mitycznych towarzyszy Dionizosa, stąd powstała później nazwa tragedii. Tematyka dytyrambu uległa szybko rozszerzeniu i wzbogaceniu o inne mity, niekoniecznie związane bezpośrednio z Dionizosem. Sam też dytyramb stał się od VII w. p.n.e. uprawianym przez wielu poetów gatunkiem literackim i uzyskał staranną formę literacką (Arion, Symonides, Pindar, Bakchylides).