THASOS

Grecja » THASOS

THASOS (Tazos, 398 km2 powierzchni) leży zaledwie kilka kilometrów od lądu. Jest to wyspa górzysta o warunkach geograficznych i klimatycznych, podobnych jak w Tracji. Grecy zajęli ją w VII w. p.n.e. Dokonali tego jońscy koloniści z Paros. Włączona przez Ateńczyków do Związku Morskiego, po buncie (465-463 p.n.e.), została traktowana jak państwo zależne. W 340 r. p.n.e. Thasos podporządkował sobie Filip Macedoński. Hegemonia Macedonii trwała aż do 196 r. p.n.e., kiedy to praktycznie wyspa została uzależniona od Rzymian. W średniowieczu należała początkowo do Bizancjum, potem do Genui wreszcie została zajęta przez Turków. W 1913 r. powróciła do Grecji.

Ze starożytnych obwarowań na wyspie zachowały się ruiny 2 bram w okolicy dzisiejszego portu THASOS (położonego na miejscu portu starożytnego), z widocznymi reliefami. W kierunku północno-wschodnim droga prowadzi do teatru pochodzącego z IV w. p.n.e., przebudowanego przez Rzymian w II w. n.e. Akropol (wzgórze o wysokości 137 m npm.) poza ruinami zabudowy genueńskiej posiada ślady świątyni Ateny z V w. p.n.e., sanktuarium bożka Pana i fragmenty obwarowań antycznych. Miasto starożytne otoczone było murami w dużej części zachowanym i do dziś. Leżało ono u stóp Akropolu. Idąc do sanktuarium Pana, wzdłuż dawnej linii murów, schodziło się do miasta prosto na sanktuarium Herkulesa (Heraklejon), gdzie znajdowała się świątynia Heraklesa. Była to budowla w stylu jońskim, wzniesiona w V w. p.n.e. Na północny zachód od Herakleionu są ruiny łuku Karakalli (III w. n.e.). Dalej na północ znajduje się agora z czasów rzymskich z 4 portykami i podstawą pomnika Glaukosa (z VII w. p.n.e.), uważanego za jednego z założycieli greckiego miasta na Thasos. Spośród innych budowli na agorze warto zwrócić uwagę na resztki hieronu Telesikosa i sanktuarium Zeusa. Na północ od agory są ślady sanktuariów Dionizosa i Posejdona i fragmenty zabudowy z okresu od VII w. p.n.e. po czasy rzymskie. Znajdowała się tu (ślady niezidentyfikowane) świątynia Asklepoisa, którego kult był na Thasos szczególnie silny. Miejscowe muzeum należy do bardzo znanych i bogatych. Posiada zabytki rzeźby greckiej z VI w. p.n.e. i sztukę późniejszą. Uwagi wymaga piękna kolekcja waz z VIII-VI w. p.n.e. i zbiór inskrypcji.