Teatr grecki

Grecja » Teatr grecki

Teatr grecki byt budowlą bez dachu i zawsze związaną z warunkami naturalnymi. Obie jego części - widownia i miejsce akcji teatralnej - byty wyraźnie oddzielone i w sensie architektonicznym nie powiązane ze sobą. Oprócz występów scenicznych, dramatycznych, z niektórymi uroczystościami i świętami wiązały się występy i konkursy wyłącznie muzyczne i śpiewacze. Odbywały się one nie w teatrze, ale w specjalnie do tego celu przeznaczonym budynku -- odeonie. Podstawowa różnica w charakterze obu budowli polega na tym, że kryty dachem odeon był jednolitym budynkiem, chociaż kształtem i rozwiązaniami architektonicznymi przypominał teatr.