Sztuka grecka

Grecja » Sztuka grecka

Sztuka grecka to właściwie dopiero sztuka społeczeństw pomykeńskich, wytwory artystyczne plemion greckich, które od ok. 1200-1100 p.n.e. osiedliły się na terenie Grecji, obalając cywilizację mykeńską. W początkowym okresie (do ok. 900 p.n.e.) mamy do czynienia głównie z naśladownictwem wytworów mykeńskich okres ten jest zresztą bardzo mało znany, z przedmiotów artystycznych posiadamy tylko ceramikę zdobioną elementami geometrycznymi (tzw. styl submykeński XI w. p.n.e. i styl protogeometryczny w X w).

Od początku IX w. p.n.e. mówi się już o sztuce wczesnoarchaicznej. Okres ten przynosi zaczątki greckiej architektury i rzeźby. Najstarsze świątynie (wznoszone z suszonej cegły z belkowaniem i kolumnami z drewna) pochodzą z IX-VIII w. p.n.e. Znamy je dziś z niewielkich, glinianych modeli, wzmianek u autorów starożytnych, czasem z rysunku fundamentu. W rzeźbie występowały niewielkie figurki o charakterze kultowym, a w ceramice rozwinął się styl geometryczny z bardzo gęstym rozmieszczeniem rysunku. Najsłynniejsze zabytki ceramiki tego okresu to tzw. wazy dipylońskie (zwane tak od miejsca znalezienia - cmentarzyska ateńskiego za bramą Dipylon). Są to duże naczynia (dochodzące do 2 m wysokości), pełniące rolę nagrobków. Pochodzą z okresu 820-750 p.n.e.