Świątynia starożytna

Grecja » Świątynia starożytna

Świątynia starożytna (wzniesiona z marmuru na miejscu wcześ-niejszej, zniszczonej przez Persów w 480 r. p.n.e.) miała stać się główną budowlą sakralną Akropolu jako przybytek Ateny - Opiekunki Miasta. Pełniła jednak przede wszystkim funkcje państwowe - mieścił się tu skarbiec i kasa Związku Morskiego.

Świątynia otoczona była kolumnadą zewnętrzną: po 8 kolumn po bokach krótszych (od zachodu i wschodu), po 17 po dłuższych (od północy i południa), razem 46. Jak w każdej świątyni greckiej pierwszą część budynku stanowił pronaos z sześcioma kolumnami, przez który przechodziło się do naos (cella). Ta część budowli zwana też była Hekatompedon (długości 100 stóp), tak, jak dawna świątynia Ateny z okresu archaicznego. Tu mieścił się słynny, monumentalny posąg Ateny Partenos dłuta Fidiasza.