Świątynia Posejdona

Grecja » Świątynia Posejdona

Świątynia Posejdona została wzniesiona za czasów Peryklesa (ok. 440 p.n.e.) na miejscu wcześniejszej, którą budowano tu w początkach V w. p.n.e., lecz nie ukończono z powodu najazdu Persów. Bytato budowla w stylu dorycki m z widocznymi wpływami jońskimi. Z kolumnady perystylu zachowało się tylko 9 kolumn od strony południowej (było ich w kolumnadzie zewnętrznej po 6 od strony fasad i po 13 przy dłuższych bokach).

Z Sunion droga prowadzi dalej do UWRIO (Laurion), gdzie w starożytności były słynne kopalnie srebra. Zachowały się ślady urządzeń starożytnych (na zachód od dzisiejszej osady, w kierunku Kamariza). Na północ od Lavrio znajduje się THORIKON, część Attyki o bardzo starej przeszłości. Prace archeologiczne od-kryły tu ślady osadnictwa z III-II tysiąclecia p.n.e. Są tu też ślady fortyfikacji ateńskich i resztki teatru.