Surowce mineralne

Grecja » Surowce mineralne

Duże zróżnicowanie budowy geologicznej spowodowało, że w Grecji występują różnorodne, lecz przeważnie niewielkie złoża surowców mineralnych. W największej ilości występują rudy, kruszce i skały budowlane. Brak jest natomiast węgla kamiennego. Rudę żelaza wydobywa się na Półwyspie Chalcydyckim, w At- tyce i na kilku południowych wyspach Sporadów metale nieżelazne w Tesalii (chromity) oraz w południowej Attyce i Tracji (cynk, ołów, miedź, boksyt). Na Półwyspie Chalcydyckim jest wydobywana sól kuchenna i piryty. Obfite złoża wapieni występujące w wielu regionach Grecji są poważną bazą surowcową dla przemysłu cementowego. Słynne marmury greckie pochodzą z Attyki i wyspy Paros. Na wyspie Naksos wydobywana jest poważna ilość ziarnistego korundu (do produkcji materiałów ściernych). W środkowo- -zachodniej Macedonii i na Eubei występuje - o małej wartości opałowej - węgiel brunatny.