Stoa Attalosa

Grecja » Stoa Attalosa

Stoa Attalosa, po wschodniej stronie Agory, jest rekonstrukcją dokonaną w latach 1954-1958 przez ai amerykańskich. Była to budowla wzniesiona przez król nu, Attalosa II w II w. p.n.e., zniszczona już w III w. funkcję hali targowej, dziś mieści się tu Muzeum Agory zawierają-ce przedmioty znalezione na Agorze w czasie systematycznych wykopalisk prowadzonych przez archeologów amerykańskich. W centrum Agory, oprócz jeszcze jednej Stoi, znajdował się Odeon na 1000 słuchaczy, który był wykorzystywany do czasu budowy wspomnianego już Odeonu Herodesa Attyka.