Starożytny akropol na wzgórzu Larissa

Grecja » Starożytny akropol na wzgórzu Larissa

Starożytny akropol na wzgórzu Larissa jest dziś przesłonięty twierdzą pochodzącą z XIII w. (rozbudowaną w XV w. przez Wenecjan). Znaleziono tu jednak ślady bardzo starej zabudowy i obwarowań świadczących o istnieniu warowni w okresie mykeńskim. Najciekawsze zabytki z tego okresu to nekropola na obniżeniu między wzgórzami Larissa i Aspis (Deiras). Zachowały się tu pochodzące z XIV-XIII w. p.n.e. groby komorowe, stanowiące jeden z najlepszych zespołów budowli sepulkralnych z tego okresu.

Za nekropolą (idąc na szczyt Aspis) zachowały się resztki sanktuarium Apollina Pytyjskiego. Na fundamentach świątyni zbudowany był kościół bizantyński, nieco dalej był okręg Ateny. Znajdująca się na wzgórzu Aspis bizantyńska kaplica Ajios llias została wzniesiona na miejscu dawnej zabudowy akropolu z II tysiąclecia p.n.e. i z okresu późniejszego. Zespół innych ruin starożytnych położony jest u stóp obu wzgórz (nieco za dzisiejszym miastem w kierunku Tripoli). Największą budowlą są termy (łaźnie) rzymskie. Był to cały kompleks zabudowań, w których znajdowały się sale wypoczynkowe, baseny z wodą zimną i ciepłą itp. Zachowały się też ślady systemu ogrzewania. W najbliższym sąsiedztwie łaźni położony jest teatr i odeon. Obie te budowle pochodzą z okresu rzymskiego. Na agorze w Argos są też resztki zabudowy, głównie z okresu rzymskiego.