Stadion

Grecja » Stadion

Dalej na wschód rozciąga się stadion zbudowany w IV w. p.n.e., przebudowany nieco w czasach rzymskich. Odrestaurowany w 1895 r. stał się miejscem pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 r. Na granicach starożytnego zespołu miejskiego znajduje się cmentarz Kerameikos (Keramikós) położony na północny za-chód od Agory Greckiej, czyli po przeciwnej stronie Akropolu w stosunku do opisywanego wyżej Olympiejonu. Zachowały się tu mury Temistoklesa (479-478 p.n.e.) poprawiane przez Kimona (394 p.n.e.) i Likurga (338-326 p.n.e.). Pozostałości tych murów liczą dziś ok. 200 m długości. Widoczne są w nich ślady 2 bram: - Bramy Świętej na południowym zachodzie i Dipylońskiej (Dipylon - „Podwójna Brama") na północnym wschodzie.