Ruiny Myken

Grecja » Ruiny Myken

Ruiny Myken to pozostałości warownego grodu z okresu XIV- XIII w. p.n.e. Z wcześniejszej zabudowy zachowały się bardzo skąpe resztki. Potężny mur obronny, długości ok. 900 m, dochodzi do grubości 8-10 m. W zachodniej części obwarowań znajduje się główna brama zwana Bramą Lwów. Obramowanie tworzą 2 pionowo ustawione bloki kamienne, a trzeci potężny blok stanowi nadproże długości 4,5 m i grubości ok. 2 m. Wysokość otworu bramowego wynosi 3,2 m. Nad nadprożem znajduje się trójkątna płyta kamienna o szerokości u podstawy 3,66 m i wysokości 3 m. Na płycie jest monumentalna płaskorzeźba przedstawiająca stojące z dwóch stron kolumny lwice.

Wewnątrz obwarowań, po południowo-wschodniej stronie Lwiej Bramy, znajduje się okręg cmentarny oddzielony od zabudowań mieszkalnych wewnętrznym murem kamiennym. Są tu groby szybowe pochodzące z XVI-XV w. p.n.e. Mają one postać prostokątnych jam głębokości od jednego do kilku metrów, wykutych w podłożu skalnym. Wielkość jest różna. Znalezione w nich przedmioty są w Muzeum Archeologicznym w Atenach.

W najwyższej części akropolu znajduje się pałac władcy. Wiodła do niego wąska droga (częściowo ze stopniami) od Lwiej Bramy. Dwukondygnacyjny zespół zabudowań rozlokowany na różnych poziomach składa się z wielu pomieszczeń. Najważniejszą część pałacu stanowił megaron z kolumnowym przedsionkiem, otwierającym się w stronę dziedzińca. Pośrodku tej dużej sali (13 x 12 m) było palenisko otoczone 4 kolumnami. Wewnątrz pomieszczenia pałacowe pokrywały malowidła. Po przeciwległej stronie dziedzińca przylegającego do megaronu znajdowała się sala tronowa. Szereg innych wnętrz pałacowych to różnego typu pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze, kultowe, być może także siedziby różnych urzędników i władz administracyjnych. W sąsiedztwie pałacu stały też inne domy, zamieszkane przez dostojników lub inne osoby blisko związane z królem.

Na zewnątrz murów znajduje się okręg grobów kopułowych, które były monumentalnymi budowlami grobowymi (tolosy). Uważa się, że mamy tu do czynienia z grobowcami władców Myken i ich najbliższej rodziny. Do komór grobowych, z nagromadzoną w górze warstwą kamieni tworzącą kopułę, prowadzą specjalne dojścia - dromosy, obramowane z obu stron ścianami z ciosanych kamieni. Nad komorą grobową usypywano jeszcze kopiec, na którym prawdopodobnie ustawiano kamienną stelę.