Rozwój kulturalny Aten od połowy V w. p.n.e.

Grecja » Rozwój kulturalny Aten od połowy V w. p.n.e.

Rozwój kulturalny Aten od połowy V w. p.n.e. to przede wszystkim rozkwit literatury i filozofii. Z Aten pochodzili trzej najwybitniejsi tragicy greccy - Ajschylos, Sofokles i Eurypides. Tu działał filozof Anaksagoras, tu w okresie Peryklesa tworzył wielki rzeźbiarz Fidiasz. Z filozofów ateńskich trzeba wymienić przede wszystkim młodszego od Anaksagorasa Sokratesa, którego twórczość legła u podstaw całej późniejszej filozofii starożytnej. Na okres wojny peloponeskiej przypada działalność komediopisarza Arystofanesa i wielkiego historyka Tukidydesa. Trzeba zaznaczyć, że Ateny ściągały twórców i artystów z całej Grecji, stając się prawdziwym ośrodkiem kultury helleńskiej.

Dla rozwoju miasta istotny był rozkwit sztuk plastycznych. Rzeźba i architektura osiąga niezwykle wysoki poziom. Perykles przyczynił się walnie do rozbudowy miasta, za jego czasów wzniesiono największą część zabudowy Akropolu. Najwspanialsze budowle pochodzą z okresu zamożności Aten opartej na dochodach ze Związku, ponieważ ze składek państw związkowych lud ateński uświetniał swoje miasto.