Rozkwit sztuki archaicznej

Grecja » Rozkwit sztuki archaicznej

Rozkwit sztuki archaicznej przypada na schyłek wieku VIII i VII p.n.e. Zaznaczają się wtedy duże wpływy Wschodu. W architekturze sakralnej upowszechniło się wówczas stosowanie kamienia jako materiału budowlanego, doszło też wtedy do wykształcenia się 2 podstawowych porządków architektonicznych (zwanych czasem mniej precyzyjnie po prostu stylami) - doryckiego i jońskiego. Według poglądów samych Greków, p o - rządek dorycki (ukształtowany na terenach greckich miast Italii i Sycylii oraz Peloponezu) miał oddawać i uosabiać ideał męskości, uroczystej powagi i siły, stąd też nie było w nim tendencji do nadmiernego zdobnictwa, dekoracji czy lekkości form. Porządek joński (reprezentowany głównie w miastach na wyspach Morza Egejskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej i w Attyce) uważano za wyraz gustów zniewieściałych, czego dowodem były chociażby kariatydy - kolumny o charakterze nośnym w postaci figur kobiecych.