Rolnictwo

Grecja » Rolnictwo

Górski charakter kraju określa możliwości greckiego rolnictwa. Skupia się ono na obszarach nizinnych Attyki i Tesalii. Grunty orne zajmują ok. 21 %, pastwiska i łąki ok. 24%, lasy i zarośla śródziemnomorskie 41% ogólnej powierzchni. Wśród uprawianych kultur rolniczych przeważa: pszenica, jęczmień, kukurydza i ryż. Poważne znaczenie dla gospodarki mają uprawy roślin przemysłowych (tytoń, bawełna, sezam, rycynus) zaś nie tylko w języku polskim nazwa Grecja jest pochodzenia łacińskiego i została wprowadzona przez Rzymian. Ludność tego kraju nazwano Grekami od nazwy niewielkiego plemienia Graikoi (albo Graioi), mieszkającego niegdyś na pograniczu między Attyką Beocją, nad Zatoką Eubejską. Wraz z ludnością Eubei brali oni udział w zakładaniu miast greckich na terenie Italii i tam. wpierw przez mieszkańców Kampanii, a potem przez Rzymian zostali utożsamieni z całą ludnością starożytnej Grecji. Sami mieszkańcy Grecji, tak w starożytności, jak i dzisiaj, nazywają siebie Hellenami, a kraj Helladą (Hellas obecna nazwa - Republika Grecji - Demokratia tis Heilados). Nazwa ta pochodzi od mitycznego protoplasty Greków - Hellena.