RELIGIA

Grecja » RELIGIA

95% obywateli greckich jest wyznania grecko-ortodoksyjnego. Na czele greckiej organizacji kościelnej stoi arcybiskup Aten, przewodniczący tzw. Świętemu Synodowi, w skład którego wchodzi 12 corocznie powoływanych metropolitów. Nominalnie, według średniowiecznej tradycji, narodowa administracja kościoła greckiego podlega patriarsze Konstantynopola, który dziś zachował swą zwierzchność nad nią jedynie w sprawach wiary. Religia zajmuje w życiu codziennym współczesnych Greków równie silną pozycję, jak przed wiekami. Stanowi trwały element ich kultury. Dwa wydziały teologiczne na uniwersytetach w Atenach i Salonikach, a także liczne seminaria duchowne, kształcą młodych adeptów do stanu duchownego.