PRZEPISY CELNO-DEWIZOWE

Grecja » PRZEPISY CELNO-DEWIZOWE

Celne przepisy greckie zezwalają na wwóz rzeczy osobistego użytku oraz 1 aparatu fotograficznego, 1 magnetofonu, 1 radia tranzystorowego i do 10 kg żywności. Bez opłat celnych można wwieźć do 200 szt. papierosów i 50 szt. cygar. Nie wolno wwozić: owoców, kwiatów i innych roślin. Dewizowe przepisy greckie zezwalają na wwóz dowolnej ilości dewiz bez konieczności ich deklarowania, jeśli kwota wywożona nie będzie wyższa niż 100 dolarów amerykańskich. Wwóz i wywóz greckiej waluty jest dozwolony do wysokości 1500 drachm (w banknotach).