Przegrana w wojnie peloponeskiej

Grecja » Przegrana w wojnie peloponeskiej

Przegrana w wojnie peloponeskiej (431-404 p.n.e.) położyła kres potędze Aten i spowodowała - acz na krótko - ruinę gospodarczą państwa. Znaczenie polityczne odzyskały Ateny szybko, zakładając II Związek Morski (378 p.n.e.), a ośrodkiem kultury nie przestały być właściwie nigdy. IV w. p.n.e. to przede wszystkim czasy rozwoju filozofii i powstawania szkół filozoficznych (Platon, Arystoteles) oraz rozkwit retoryki (Isokrates, Demostenes). Powodzenie gospodarcze było zapewnione dzięki rozwojowi rzemiosła i handlu. Kres świetności miasta nastąpił dopiero podczas hegemonii Macedonii. 

W okresie hellenistycznym i rzymskim Ateny byty dalej żywym ośrodkiem kultury, w którym prosperowały szkoły filozoficzne (Akademia Platońska, szkoła Epikura) i nauka wymowy. Panowanie Hadriana (117-138 n.e.) położyło duże zasługi dla rozbudowy miasta. W końcu III w. n.e. Ateny zostały poważnie zniszczone przez najazdy barbarzyńców.