Pojęcie „porządek architektoniczny"

Grecja » Pojęcie „porządek architektoniczny"

Pojęcie „porządek architektoniczny" obejmuje, poza charakterystyką stylu, także pewne reguły rozwiązań budowlanych. I tak dla porządku doryckiego charakterystyczna jest kolumna bez bazy, pokryta żłobkami i zwieńczona prostym kapitelem, składającym się z okrągłej poduszki kamiennej (enchinus) i czworokątnej płyty (abakus) W belkowaniu doryckim charakterystyczny jest fryz składający się z powtarzających się na przemian metop i tryglifów. Tryglify stanowiły zakończenie belek poprzecznych, a metopy były prostokątnymi płytami wypełniającymi miejsce między tryglifami. 2-spadowy dach tworzył na krótszych ścianach trójkątny szczyt z tympanonem.

W porządku jońskim (mówi się czasem o jego odmianie małoazjatyckiej i attyckiej, również tzw. styl koryncki jest tylko wariantem tego porządku) kolumna jest smuklejsza i wyższa, wznosząca się na trójczłonowej bazie (w wariantach małoazjatyckim i korynckim występuje baza wieloczłonowa) i zwieńczona kapitelem o 2 wytwornych zwojach (woluty). Beka, spoczywająca na kolumnach (architraw - prosty i bez zdobień w porządku doryckim), jest trójczłonowa, wyżej jest ciągły fryz z dekoracją figuralną. Dach również był 2-spadowy.