Podział na krainy

Grecja » Podział na krainy

Na terenie Grecji można wyodrębnić obszary różniące się nie tylko warunkami geograficznymi, ale także kulturą, tradycją oraz poziomem rozwoju gospodarczego. Są to regiony geograficzno- historyczne, a podział ten ukształtował się jeszcze w starożytności. Nie zawsze pokrywają się one z tradycyjnymi krainami starożytnymi (zwłaszcza w północnych częściach kraju), ale też nigdy nie były to wyraźnie wyodrębnione i odgraniczone jednostki administracyjne o stałych granicach. Nigdy też nie stanowiły one, z wyjątkiem północnych krain: Epiru i Macedonii, oraz położonej w centrum kraju Attyki samodzielnych i zwartych organizmów politycznych.

Na północy kraju znajduje się wspomniana już Macedonia, ojczyzna Aleksandra Wielkiego, obszar w starożytności różniący się pod względem etnicznym i kulturowym od reszty Grecji. Posiadał też - i nadal ma - nieco chłodniejszy i bardziej kontynentalny klimat. Na wschód od Macedonii, aż do granicy kraju, ciągnie się Tracja. Obie te krainy tworzą w miarę jednolity region północny. Do ważniejszych miast należątu Saloniki (Thessaloniki), Serrai (Sere) i Kawała. Tracja tworzy północne, morskie wybrzeże Grecji, gdzie na uwagę zasługuje Półwysep Chalcydycki (Chalkidyka, Chalkidiki) z wysuniętymi głęboko w morze trzema językami (półwyspy: Kasandra, Longos, Athos). Obecna Tracja w rozumieniu regionu dzisiejszej Grecji (Thraki) nie odpowiada terytorium starożytnej krainy a potem prowincji rzymskiej. Jest to tylko południowa część Tracji starożytnej. Podobnie i obecna grecka Macedonia nie pokrywa się ze starożytną krainą o tej nazwie.

Dalej na południe rozciągają się tereny Epiru i Tesalii, przedzielone górami Pindosu. Pierwsza z nich, ojczyzna Pyrrusa, to górzysty teren z utrudnionym dostępem do morza (wybrzeże Morza Jońskiego jest bardziej niedostępne niż brzegi Morza Egejskiego), w starożytności kraina uboga i zacofana. Znajduje się tu duże, słynne z okresu walk Grecji o niepodległość miasto Janina (lońnina). Tesalia to największy w Grecji obszar nizinny. Stąd pochodził mityczny Jazon, zdobywca złotego runa i mąż Medei. Krainy te różnią się dosyć od siebie, potwierdzając sygnalizowane już wcześniej, a występujące na terenie całej Grecji, różnice między wschodnią (włączoną w basen Morza Egejskiego) a zachodnią (podlegającą wpływom Morza Jońskiego) częścią kraju. Dolina Tempe, którą płynie rzeka Pinios (Penejos)jestdrogądo Grecji Środkowej, różnie geograficznie i historycznie od północnej części kraju.