Podbój przez Rzym

Grecja » Podbój przez Rzym

Podbój przez Rzym następował stopniowo. Był to proces zakończony właściwie dopiero w 30 r. p.n.e., kiedy to ostatnie państwo hellenistyczne - Egipt Ptolemeuszy stał się prowincją rzymską. Tereny Grecji właściwej zostały podbite już wcześniej. Mimo groźnych dla Rzymu zwycięstw Pyrrusa z Epiru na terenach Italii (280-275 p.n.e.), młode i zaborcze państwo rzymskie zdołało w kolejnych wojnach z Macedonią zupełnie rozbić greckiego przeciwnika. Macedonia uległa w 168 r. p.n.e., a w 148 r. p.n.e. stała się prowincją rzymską. Za datę ostatecznego podboju Grecji uważa się rok 146 p.n.e., po zniszczeniu Koryntu i podporządkowaniu Grecji rzymskiemu namiestnikowi Macedonii. Od 27 r. p.n.e. Grecja stała się prowincją rzymską (Achaja). Rozpoczęty w 146 r. p.n.e. okres rzymski trwał do 395 r. n.e.