PILOS

Grecja » PILOS

PILOS (Pylos) dzisiejsze, położone naprzeciwko Sfakterii, leży być może, na terenie antycznego portu i miasta znanego z okresu klasycznego. W starożytności były jednak 3 miejsca znane jako Pylos i 2 z nich identyfikowane są z Pylos znanym z Homera jako miasto Nestora (patrz niżej: Epano Englianos i Samikon). W nowożytnym Pilos nie ma jednak śladów zabudowy antycznej. Miasto nowożytne sięga swymi początkami osady z VI-IX w., założonej przez najeźdźców - Słowian i Awarów. Stąd też nazwa tego miasta - Avarino, zmieniona przez Wenecjan na Navarino. Rozbudowa miasta przypada na okres panowania Turków, którzy wznieśli tu w 1572 r. warownię (kastro).

Ruiny, miasta starożytnego znaleziono nieco na północ, w KO- RIFASI. Miejsce to było identyfikowane ze znanym z Tukidydesa Pylos, portem spartańskim z V w. p.n.e. opanowanym przez Ateńczyków w czasie wojny peloponeskiej. Ruiny z Korifasion są jednak późniejsze, stanowią ślady jakiegoś miasta z przełomu V i IV w. p.n.e. Są one przesłonięte zabudową późniejszą, wzniesioną tu w XIII w. warownią (paleokastro), o którą toczyły się wojny między Wenecjanami a Turkami. Dalej w kierunku KIPARISIA, na miejscu Epano-Englianos, znajduje się słynny pałac Nestora. Nazwa tej budowli jest umowna. Nestor to znany z Homera władca Pylos, współczesny Agamemnonowi.