Pierwsze wieki Bizancjum

Grecja » Pierwsze wieki Bizancjum

Pierwsze wieki Bizancjum przyniosły najazdy plemion barbarzynskich z północy (Awarowie i Słowianie,, pustosząc Grecję do końca VI w. Od południa i wschodu nacierają też Arabowie opanowujący przejściowo Kretę i zdobywający hegemonię nad Morzem Egejskim.

Wieki IX-XII stanowiły epokę zdecydowanej poprawy i okres rozkwitu cywilizacji bizantyńskiej. Na terenie Grecji rozwinęło się budownictwo i sztuka bizantyńska, z której do dziś zachowały się kościoły i klasztory uważane za perły architektury Bizancjum Nawet najazdy Arabów czy Normanów z Sycylii nie zdołały przeszkodzić rozkwitowi cywilizacji bizantyńskiej.

Ten pomyślny okres przerwał w 1204 r. najazd krzyżowców i Wenecjan, kiedy to aż do 1261 r. Cesarstwo Bizantyńskie przestało istnieć, ustępując miejsca Cesarstwu Łacińskiemu ze stolicą w Konstantynopolu. Tereny Grecji właściwej zostały rozbite na szereg państewek feudalnych, a jednocześnie pierwsze posiadłości zdobyła tu Wenecja, opanowując też Kretę (która została pod panowaniem weneckim aż do XVII w.). Odrodzenie polityczne Bizancjum po 1261 r. nie przyniosło powrotu do dawnej świetności. Tereny Grecji dalej były podzielone, rozbite i wyniszczone, a od połowy XV w. zagrożone ekspansją Turków, którzy w 1453 r zdobyli Konstantynopol, natomiast w początku lat sześćdziesiątych opanowali niemal całą Grecję.