Pałac Nestora

Grecja » Pałac Nestora

Pałac Nestora to budowla będąca z pewnością siedzibą lokalnego władcy, datowana obecnie na XIII w. p.n.e., zniszczona ok. 1200 r. p.n.e. Nie było też murów obronnych, są jednak ślady jakichś fortyfikacji przedpałacowych. Całość zespołu pałacowego, składająca się z kilku budowli, zajmowała obszar 7000 m2. Centralną część pałacu stanowiła duża sala (megaron)z dziedzińcem na froncie. Wokół niej zgrupowane były różne pomieszczenia. W megaronie było też pomiędzy 4 kolumnami palenisko. We wschodniej części pałacu znajdowały się prawdopodobnie apartamenty królowej, w południowo-wschodnim skrzydle odsłonięto fragment po-mieszczenia sakralnego oraz ołtarz znajdujący się na dziedzińcu. W części południowej mieściło się archiwum - znaleziono tu słynne tabliczki z pismem linearnym B (najstarsze pismo greckie odczytane w 1953 r.). Nekropola mykeńska (w odległości 1 km od osady CHORA) Świadczy o wielkości i znaczeniu tego miejsca. Osadnictwo greckie w okolicy Chora występuje zresztą jeszcze w okresie rzymskim.