Okres napływu ludności helleńskiej na tereny Grecji lądowej

Grecja » Okres napływu ludności helleńskiej na tereny Grecji lądowej

Okres napływu ludności helleńskiej na tereny Grecji lądowej zbiega się z pierwszym wielkim rozkwitem cywilizacji ludów anatolijskich na Krecie. Ok. 2000 r. p.n.e. pojawiają się pałace w Knosos. Phaistos (Fajstos) i Malii stanowiąc pierwsze zabytki wspaniałej cywilizacji minojskiej na Krecie. Zostały one zburzone w tajemniczych okolicznościach ok. 1700 r. p.n.e., co mogło być spowodowane przez pierwszy najazd ludności greckiej z kontynentu (nie jest też wykluczona możliwość trzęsienia ziemi). Epoka tzw. „drugich pałaców" to lata 1700-1400 p.n.e., kiedy Kreta minojska osiąga największy rozkwit. Zburzone pałace zostały odbudowane, a Kreta, która prawdopodobnie była w tym okresie zjednoczona pod egidą Knosos, panowała nad basenem Morza Egejskiego, pozostając w żywych kontaktach ze Wschodem starożytnym.

Tymczasem na kontynencie zaszły też istotne przemiany. Prawdopodobnie ok. 1580 r. p.n.e. napłynęła kolejna fala najeźdźców - Achajów (nazwa używana przez Homera na określenie Greków), którzy stworzyli wspaniałą kulturę mykeńską. Okres ten, zwany późnohelladzkim (młodsza epoka brązu, lata 1580-1100 p.n.e ), to epoka hegemonii Myken (władcą ich był znany z homerowej „Iliady" Agamemnon) na Peloponezie. Z tych czasów zachowało się wiele zabytków architektury i śladów osadnictwa, głównie na Peloponezie, a także winnych rejonach Grecji (Attyka, Beocja). Do pasjonujących zagadnień należy sprawa stosunku Krety Minojskiej z cywilizacją mykeńską. Ok. 1400 r. p.n.e. Kreta została podbita przez Mykeńczyków, którzy założyli tam swoje państwo.

Z kolei cywilizacja stworzona przez Achajów uległa najazdowi trzeciej potężnej fali plemion greckich - Dorów (ok. 1200-1100 r. p.n.e.). Z ich przybyciem rozpoczyna się epoka żelaza oraz nowy rozdział dziejów Grecji.