Okres bizantyński

Grecja » Okres bizantyński

Okres bizantyński nie był zbyt szczęśliwym dla miasta, stolicą Cesarstwa Bizantyńskiego był przecież Konstantynopol i Ateny stały się niezbyt ważnym miastem prowincjonalnym, wielokrotnie niszczonym przez liczne najazdy i wojny. Wieki XI i XII przynoszą pewne ożywienie.

Od 1204 r. Ateny stały się ośrodkiem efemerycznych państewek krzyżowców i ich następców, ale łacińskie księstwo Aten do zniszczenia w 1311 r. przeżywa okres względnego rozwoju. Po zmiennych kolejach losu w 1456 r. Ateny znalazły się pod panowaniem tureckim do 1833 r. Były wtedy małym miastem prowincjonalnym (z ludnością w granicach 10 tys. mieszkańców), którego zabytki częstokroć ulegały zniszczeniu mimo fascynacji i częstych podróży intelektualistów zachodnich do Aten. Naukowe zainteresowanie zabytkami sztuki i przeszłością Aten datują się od XVII w., a systematyczne prace badawcze prowadzone są od XIX w.