Okres archaiczny dziejów Grecji

Grecja » Okres archaiczny dziejów Grecji

Okres archaiczny dziejów Grecji (VIII-VI w. p.n.e.), to w dziejach politycznych epoka powstania poleis. Polis (liczba mnoga poleis) jest specyficznie grecką formą państwowości - niezależne, samodzielne miasto-państwo. Nie ma w starożytności jednej Grecji, jest Grecja wielu poleis. W tym okresie zaczynają się kształtować najważniejsze i największe z nich. Należą do nich: Ateny (obejmujące całą Attykę), Sparta (która zajmuje Lakonię i Mesenię na Peloponezie), Korynt, Megara, Argos, a z wysp Egina, miasta na wyspach Lesbos, Eubei (Chalkis, Kńristos, Ere- tria) i innych. Wtedy też pojawiają się greckie miasta-państwa na wybrzeżach azjatyckich (Kyme, Klazomenai, Kolofon, Efez, Milet).