NIEKTÓRE CENY

Grecja » NIEKTÓRE CENY

Opłata pocztowa za list zwykły do Polski wynosi 18 drachm, za pocztówkę 11 drachm, rozmowa telefoniczna miejska (automat) 2 drachmy.