Najważniejsze ośrodki sztuki hellenistycznej

Grecja » Najważniejsze ośrodki sztuki hellenistycznej

Najważniejsze ośrodki sztuki hellenistycznej to głównie miasta i państwa greckie na Wschodzie. Trzeba tu wymienić przede wszystkim Pergamon. Efez, Priene (dzisiaj tereny Turcji), dalej Aleksandrię (Egipt), Antiochię (Syria), a także wyspy - zwłaszcza Delos czy Rodos.

Charakterystyczną cechą rzeźby hellenistycznej są przedstawienia grupowe czy kompozycje architektoniczne. Do najwspanialszych osiągnięć plastyki hellenistycznej należy słynny ołtarz Zeusa z Pergamonu, z ukazaniem walki bogów z gigantami (dziś Pergamon Museum w Berlinie). Okres hellenistyczny był epoką korzystania z dorobku przeszłości - powstało wtedy wiele kopii dzieł wcześniejszych. Zjawisku temu, charakterystycznemu też dla okresu rzymskiego, zawdzięczamy znajomość większości niemal rzeźb greckich, których oryginały nie dochowały się do naszych czasów.