Najsłynniejsze 2 grobowce

Grecja » Najsłynniejsze 2 grobowce

Najsłynniejsze 2 grobowce to tzw. Grób Agamemnona (zwany też „skarbcem Atreusa" i Grób Klitajmestry. Zwłaszcza Grób Agamemnona jest świetnie zachowany. Prowadzi do niego dro- mos długości 35 m i szerokości 6 m. Otwór wejściowy ma przeszło 5 m wysokości i 2,66 m szerokości u dołu. Otwór przykrywają 2 potężne bloki kamienne. Portal był ozdobiony dekoracjami, po których zachowały się tylko skromne resztki. Wnętrze w postaci dużej sklepionej komory (średnica wynosi 14,43 m, a wysokość 13,41 m) też było prawdopodobnie bogato zdobione.

Nieco późniejszy, zbudowany ok. 1225 r. p.n.e., jest Grób Klitajmestry. Jest on prawie tych samych rozmiarów co opisany wyżej Grób Agamemnona. Trzeba tu podkreślić raz jeszcze, że nazwy obu grobowców są umowne i miały oddawać wspaniałość tych budowli. Ze względu tak na cechy budowli, jak i bogactwo znalezionych wewnątrz przedmiotów (znajdują się one w Muzeum Archeologicznym w Atenach), uważa się je bezspornie za grobowce władców mykeńskich. Pochodzą one mniej więcej z połowy XIII w. p.n.e., a na ten okres przypada wojna trojańska, w której przewodził Grekom Agamemnon, dlatego też związano je z Agamemnonem i jego żoną, Klitajmestrą. Z drugiej jednak strony nazwę tę nadano kierując się tradycją i bez precyzji chronologicznej. Wojna trojańska okazała się być nieco późniejsza niż oba grobowce i trudno dziś przyjąć, że może tu rzeczywiście spoczywać homerowy bohater. Byłyby to grobowce jakichś poprzedników tej pary władców, nazwa jednak weszła na trwałe i używa się jej dzisiaj nie tylko w opisach i przewodnikach, ale też w całej literaturze naukowej.

W drodze z Myken do Koryntu warto obejrzeć odległą o kilkanaście kilometrów NEMEĘ. Nemea to w tradycji mitycznej miejsce, gdzie Herakles pokonał słynnego Iwa, co stanowiło jedną z jego dwunastu prac (nie można wykluczyć obecności lwów w faunie Peloponezu w II tysiącleciu p.n.e.). W czasach historycznych znajdowała się tu świątynia Zeusa, zbudowana ok. 340 r. p.n.e. - budowla dorycka otoczona kolumnami (6 x 13 kolumn). Nemea była też znana z odbywanych co 2 lata igrzysk nie mniej znanych w starożytności niż igrzyska w Olimpii czy Delfach. Ustanowione zostały w 573 r. p.n.e. Pozostały ślady dawnego stadionu, hippodromu i teatru.