MILOS

Grecja » MILOS

MILOS (Milo, Melos) o powierzchni 160 km2to znana w starożytności wyspa zasiedlona przez Dorów pokonanych w 416 r. p.n.e. przez Ateny. Rzeź ludności i zniszczenie antycznej Melos przez Ateńczyków stały się znanymi wydarzeniami wojny peloponeskiej i dowodami okrucieństwa demokratycznych Aten. Pozostałości zabudowy antycznej widać w okolicach wzgórza proroka Eliasza. Na wyspie są też katakumby chrześcijańskie, a w jej części północno-wschodniej FILAKOPI (Phylakopi) osada z wczesnej epoki brązu (koniec III, początek II tysiąclecia p.n.e.) zajęta później przez Mykeńczyków. Dodać należy, że z tej wyspy pochodzi słynna rzeźba Wenus z Milo, znajdująca się obecnie w Luwrze (dzieło z okresu hellenistycznego, datowane na II w. p.n.e., znalezione w 1820 r.).