MESOLONGI

Grecja » MESOLONGI

Miasto i port słynne przede wszystkim z okresu walk o niepodległość Grecji nowożytnej. Tu zmarł Byron przybyły w 1824 r„ aby wziąć udział w powstaniu przeciwko Turkom (1822-1826) . W obronie miasta, obleganego przez najeźdźców, walczyli też Polacy, CO upamiętnia dziś pomnik żołnierzy polskich. Mesolongi jest symbolem bohaterskiego oporu powstańców, którzy po długotrwałym oblężeniu wysadzili się w powietrze. Droga prowadzi dalej na północ przez tereny starożytnej Etoli i Akamanii. z AGRINIO można zboczyć na wschód (34 km) do THERMON - starożytnego centrum Etolów, gdzie są ślady osadnictwa z tego okresu. Odległe od Agrinio o 22 km na północ STRATOS, to główne miasto starożytnej Akarnanii. Zachowały się szczątki teatru, akropolu i świątyni Zeusa.