Meczet turecki

Grecja » Meczet turecki

Od południowej strony Agory Rzymskiej wznosi się XVI-wieczny meczet turecki. Z Aten starożytnych do miasta przechodzi się przez Bramę Hadriana (Łuk Hadriana, II w. n.e.). Tuż za bramą znajduje się Olympiejon, czyli świątynia Zeusa Olimpijskiego. Była to wielka budowla, której początki sięgały VI w. p.n.e. Nie ukończono wtedy budowy, kontynuowano ją dopiero w okresie hellenistycznym, ostatecznie świątynię wzniósł cesarz Hadrian w latach 131-132 n.e. Zachowane ruiny dają wyobrażenie całej budowli.