LUDNOŚĆ I JĘZYK

Grecja » LUDNOŚĆ I JĘZYK

Grecja liczy ok. 9 min mieszkańców, z czego ok. 1,5min mieszka na wyspach. Grecy stanowią ok. 94% ludności, pozostali są to. Macedończycy, Albańczycy, Bułgarzy, Turcy. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 65 osób/km2. Stopień zurbanizowania, mierzony odsetkami ludności miejskiej, jest dosyć niski i wynosi ok. 37,5%.

Językiem państwowym jest język nowogrecki powstały na bazie tzw. języka średniogreckiego (używanego w czasach Bizancjum), który znacznie odbiegł już od klasycznej greki. Mimo że osoby znające klasyczny język grecki praktycznie mają stosunkowo niewielki pożytek w komunikowaniu się za jego pomocą ze współczesnym Grekiem, stwierdzić należy, że nowożytny język grecki jest daleko bardziej bliski pnia, z którego wyszedł niż języki romańskie łacinie. Najważniejszym zjawiskiem jest tzw. jotyzacja polegająca na zmianie samogłoski ,,E" (epsilon), którą obecnie wymawia się jak „i" (stąd różne transkrypcje nazw greckich).