LARISA

Grecja » LARISA

Położona jest niemal pośrodku urodzajnej niziny Tesalii. Posiada rozwinięty przemysł włókienniczy, tytoniowy i drzewny. W starożytności było to jedno z najważniejszych miast tesal- skich, ośrodek władzy Aleuadów rywalizujący z Ferai i Farsalą (Pharsalos) o panowanie nad całą krainą. Znane i potężne w IV w. p.n.e. stało się następnie od czasów Filipa II podległe Macedonii. Znaczenie miasta było też spowodowane dogodnym położeniem na skrzyżowaniu dróg łączących południe z północą Grecji i leżący na zachodzie Epir z wybrzeżem wschodnim. Ze względu na silne trzęsienie ziemi w 1941 r. w mieście zachowały się wyłącznie ślady dawnego akropolu i teatru.