LANGADIA

Grecja » LANGADIA

LANGADIA (Lankadia) jest malowniczo położona na wysokości ok. 1000 m npm. i warto tu się zatrzymać ze względów krajobrazowych. W dalszej drodze, za Karkalu, można skręcić w kierunku DIMITSANA (8 km). Było to miasto o dużym znaczeniu w średniowieczu, znajdują się tu stare kojoty i w pobliżu klasztor z X w. WITINA (Vytina, Bitina, Bytina) jest piękną górską osadą (wys. 1030 m npm.). Droga wiedzie dalej przez Lewidi (Levidion, Lebidion) do Tripoli.