LAMÍA

Grecja » LAMÍA

Miasto zbudowane amfiteatralnie u podnóży gór Othris. Jest siedzibą „metropolii prawosławnej oraz ważnym ośrodkiem handlu tytoniem, winami i oliwą. W starożytności Lamia była znana głównie w końcu IV w. p.n.e. ze słynnej wojny lamijskiej (323-322), prowadzonej przeciwko hegemonii Macedonii. Na akropolu są pozostałości antyczne, ale ciekawsza od nich wydaje się zabudowa średniowieczna.

15 km od Lamii w kierunku południowo-wschodnim leżą TER- MOPILE. Jest to jedno z najsłynniejszych miejsc w historii Grecji - wąwóz, w którym w 480 r. p.n.e. król Leonidas z oddziałem 300 Spartan stawił czoła armii perskiej. Mimo porażki Leonidasa (wskutek zdrady jednego z Greków, który pokazał Persom ścieżkę obchodzącą wąwóz), bitwa ta miała olbrzymie znaczenie dla Greków - nie tylko moralne, ale i strategiczne, ponieważ znacznie opóźniła pochód Kserksesa. Dzisiejszy wygląd terenu nie odpowiada topografii starożytnej ze względu na działalność rzeki Spercheiós.

Z Lamii można też jechać wzdłuż rzeki Spercheiós na zachód do IPATI (Hypati, Hipati) - miejscowości słynnej z cieplnych źródeł. Znajduje się tu średniowieczny zamek, a w pobliżu klasztorz XV w. Trasa przez BRALOS wiedzie z Lamii do Liwadii, przecina starożytną Fokidę (Fokaję) i wchodzi na tereny Beocji. Trasa mija po drodze słynny PARNAS (Parnassos), mitologiczną siedzibę Muz i symbol poezji i sztuki.