KSILOKASTRO

Grecja » KSILOKASTRO

Z Kiato do Patre droga wiedzie przez KSILOKASTRO (Xylokas- tron), piękną miejscowość nadmorską. W starożytności była tu świątynia, na której miejscu powstał kościół chrześcijański (za-chowane ruiny). 12 km stąd na południe (droga do TRiKALA) od-kryto ślady starożytnego miasta PELLENE. Za Ksilokastro droga wchodzi na obszary Achai. W starożytności kraina ta nie posiadała większego znaczenia. Dopiero w III w. p.n.e. stała się znana w Grecji, kiedy to powstał potężny Związek Achajski.