KEFALINIA

Grecja » KEFALINIA

KEFALINIA (Kefallenia, Kephallinia) jest największą z Wysp Jońskich (737 km2). Była zasiedlona już w II tysiącleciu p.n.e. i z okresu mykeńskiego pochodzą wykopaliska wskazujące na wysoki poziom cywilizacji tego terenu. W okresie klasycznym utrwaliły się na wyspie wpływy Koryntu, wypierane przez Ateny. W późniejszych czasach słynęła Kefaliniś jako wyspa piratów aż do podboju przez Rzym. W średniowieczu była połączona z Królestwem Obojga Sycylii, krótko panowali tu Turcy, następnie Wenecja. najdalej na wschód wysunięty Półwysep Chalcydycki ze słynną górą ATHOS. W południowej części tego wąziutkiego półwyspu (szerokości od 2 do 15 km), znajduje się zespół klasztorów skupionych wokół świętej góry i tworzących od czasów średniowiecza swoiste państwo klasztorne. Powstanie tego klasztornego państewka wiąże się z ruchem monastycznym w Bizancjum w X w. Wtedy to (ok. 963) powstał pierwszy klasztor - Mejistis Lauras. Czasy największego rozkwitu klasztorów na Athos to XV-XVI w., kiedy przebywało w nim ok. 40 tys. mnichów. Nawet okres panowania tureckiego nie zdołał zniszczyć tego religijnego centrum życia klasztornego Bałkanów.