KALABRITA

Grecja » KALABRITA

Z miejscowości DIAKOFTON można zboczyć do KALABRITA (Kalavryta), malowniczej osady z resztkami zamku z XIII w. 7 km od niej na południe jest opactwo Hagia Lavra (Ajia Laura, Agia Laura) z X w. Tu arcybiskup Patra Germanos w marcu 1821 r. wezwał do powstania przeciw Turkom. Będąc w Kalabrita można zrobić wycieczkę na szczyt Chelmos (2355 m npm.) lub wybrać się do Mega Spileon (Mega Spelajon - „Wielka Jaskinia") słynnej z cudownej ikony Matki Boskiej (VIII w. n.e.). Znajdujący się tu klasztor był w tej części Grecji potęgą aż do XV-XVI w. Zespół klasztorny wielokrotnie przebudowywano, cudowny obraz mieści się do dziś w kościele Panagia Chrysospiliotisa.

Droga z Diakofton do Patre wiedzie dalej przez Algion (£jion), starożytne miasto znane już Homerowi. Resztki budowli starożyt-nych i średniowiecznych nie są szczególnie interesujące. Z Aigion można promem udać się do Delf (Itea). Przed Patre mijamy RIO (Rion) obecnie port, skąd odpływają promy, łączące Peloponez z Grecją Środkową (przeprawiwszy się promem można jechać bądź w kierunku Delf, bądź w stronę Epiru) o i idorało znaczenia dopiero od III w. p.n.e., „cazto w skład Związku Achajskiego. W okresie rzymskim była tu założona przez cesarza Oktawiana Augusta, kolonia rzymska Aroe Patrensis. Wcześnie Patre stało się ośrodkiem chrześcijańskim tu bowiem, według tradycji, poniósł męczeńską śmierć św Andrzej W 1460 r. miasto zostało zdobyte przez Turków. Zniszczone w czasie powstania 1821 r„ reprezentuje w swym dzisiejszym kształcie urbanistykę i architekturę niepoległej Grecji XIX w.

Na miejscu starożytnego akropolu wznosi się twierdza wenecka (kastro). Ze śladów i ruin budownictwa starożytnego na uwagę zasługuje tylko Odeon z czasów rzymskich (u podnóża akropolu). Jadąc z Patre w kierunku zachodnio-południowym znajdziemy się, poniżej przylądka Arachos (w okolicach wioski LAPA), na terenach Elidy. W starożytności teren ten był słabo rozwinięty i państwa Elidy nie odgrywały żadnej prawie roli politycznej. W średniowieczu był to region, wraz z Achają, najbardziej otwarty na wpływy zachodnie (chociażby z racji położenia), tak w sensie kulturalnym, jak i politycznym.