JANINA

Grecja » JANINA

Główne miasto Epiru i ważne centrum handlowe. Początki Janiny sięgają wczesnego średniowiecza (między VII a X w.). Jej zalążkiem stał się klasztor Św. Jana Chrzciciela, założony przez Joannisa (stąd nazwa miasta). Należące wpierw do Despotii Epiru, w XIV w. zostało zajęte przez władców Serbii, a następnie dostało się w ręce Turków. W końcu XVIII w. stało się częścią niemal niezależnego państewka, utworzonego przez paszę tureckiego, Albańczyka Ali Tebelena i przez to odegrało ogromną rolę w kształtowaniu greckich dążeń niepodległościowych. W okresie walki o niepodległość miasto, po trwającym 15 miesięcy oblężeniu, zostało jednak w 1822 r, zdobyte przez Turków, do Grecji wróciło dopiero w 1913 r.

Panowanie tureckie przypomina dziś twierdza i meczet Aslan Agś (z XVII w.). Zespół zabytkowy stanowią przede wszystkim klasztory na wyspie położonej na pobliskim jeziorze. Pochodzą one z XIII w. (były przebudowywane w XVI-XVIII w.). Na północy (w kierunku KALPAKION), w odległości 34 km od miasta, znajduje się klasztor Vella i ruiny bizantyńskiego miasta. Z Janiny na zachód droga wiedzie do portu IGUMENITSA ((Hegoumenitsa, Egoumenitsa), skąd jest połączenie promowe na wyspę Kerkyrę. W okolicy można zwiedzić ZITSE z klasztorem proroka Eliasza z XIV w. i wykopaliska w okolicy PHILiATAI (miejsce starożytnego Mionu epirockiego).