Grecja

Grecja » Grecja

Grecja jest dla turysty jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów Europy. Przyciąga klimatem, morzem, górami, a nade wszystko zabytkami. Historia tego obszaru liczy sobie już ponad 4 tys. lat i ze wszystkich niemal okresów tego olbrzymiego przedziału czasu można znaleźć tu warte zobaczenia pozostałości.

Podstawą dzisiejszej kultury Europy jest kultura Grecji starożytnej. Jej sztuka i architektura kształtowała europejskie upodobania estetyczne nieomal do naszych czasów. Osiągnięcia starożytności iv zakresie nauki, filozofii, literatury weszły na trwałe do skarbnicy kultury ludzkiej i nie ma chyba osoby, która nie słyszała o Sokratesie, Pitagorasie czy Archimedesie.

Dzieje Grecji nie kończą się jednak wraz z upadkiem świata starożytnego. Czasy późniejsze pozostawiły zamki, pałace, klasztory, całe osady bizantyńskie lub weneckie należące dziś do najciekawszych zachowanych osiągnięć architektury średniowiecznej. Na historii i kulturze późniejszych jeszcze dziejów zaciążyło panowanie tureckie, a następnie, już w XIX w., bohaterska walka Greków o niepodległość. Jedna podróż do Grecji w żad01 sposób nie pozwoli obejrzeć I wszystkiego, co warte zobaczenia. Każdy turysta, a polski może szczególnie, skazany jest na poważne ograniczenia i konieczność wyboru. Przed takim samym problemem stanęli autorzy przewodnika. Względy objętości podyktowały sposób ujęcia materiału - wybór najważniejszych tras i obiektów oraz ich zwięzłą charakterystykę.

Autorzy starali się dostosować tę publikację do potrzeb polskiego turysty, jadącego indywidualnie do Grecji na okres 4 do 6 tygodni. Jednocześnie wybierając trasy kierowali się takimi względami jak możliwość znalezienia noclegu, odpoczynek w atrakcyjnej krajobrazowo miejscowości oraz spędzenie kilku dni na plaży i to w ramach przeciętnych możliwości finansowych.

Wobec braku jednolitych reguł dotyczących transkrypcji współczesnego alfabetu greckiego, autorzy zastosowali wyjście chyba najsłuszniejsze, acz dalekie od ścisłości i konsekwencji. W stosunku do nazw, które od dawna przyjęły się w języku polskim, takich, jak np. Ateny, Delfy, Delos, Eleusis czy Korynt używana jest pisownia tradycyjna w rozdziale ,.Wiadomości ogólne" oraz przy opisach krajoznawczych w informacjach historycznych. W pozostałych tekstach wprowadzono transkrypcję zgodnie z obecnie przyjętymi zasadami w pisowni polskiej. Turysta natrafi w Grecji, a może już nawet na etapie planowania podróży - przy zapoznawaniu się z mapami - na transkrypcję angielską, niemiecką czy francuską. Z tego też względu przy każdej ważniejszej nazwie podawane są jej różne warianty, bądź w języku polskim, bądź upowszechnione w językach zachodnich.