GOURNIA

Grecja » GOURNIA

GOURNIA jest osadą minojską. Nie ma tu tak efektownych zabytków, jak w Knossos, Fajstos i Malii, bo też nie był to nigdy ośrodek państwa. Brak pałacu władcy rekompensują jednak interesujące ślady zabudowy minojskiej, w których widać plan miasta, zarysy domów mieszkalnych, prawdopodobnie sklepów i warsztatów. Miasto to zostało zniszczone ok. 1400 r. p.n.e., być może przez Mykeńczyków. Okres jego świetności przypadał na XVI w. p.n.e. Budowla typu pałacowego, znajdująca się w mieście, była prawdopodobnie siedzibą władz miejskich. Mieściło się tu też skromne sanktuarium.