Formy życia religijnego i wierzenia greckie

Grecja » Formy życia religijnego i wierzenia greckie

Formy życia religijnego i wierzenia greckie tego okresu znamy najlepiej z Aten, gdzie ilość i wspaniałość świątyń w pełni świadczy o roli religii w życiu państwa. Stały się Ateny przede wszystkim ośrodkiem kultu bogini Ateny - córki Zeusa, zrodzonej w cudowny sposób, bo bez udziału kobiety (wyskoczyła ona po prostu z głowy władcy bogów przy pomocy Hefajstosa, który miał Demeter uważana była za opiekunkę rolnictwa i wraz Z Córką Korą (Kora lub Kore) łączono ją z kultami chtonicznymi. Szczególną rolę, na terenie całej Grecji, odgrywał kult Dionizosa. Był on pierwotnie bóstwem rolniczym, opiekunem winnej latorośli, a w konsekwencji bogiem winnym. Kult jego miał olbrzymie znaczenie dla powstania teatru (patrz: „Teatr grecki w starożytności").

Apollo, którego główne ośrodki kultowe znajdowały się, jak już wspomniano, w Delfach i na Delos, był bóstwem bardzo popularnym w Sparcie i jest prawdopodobne, że odgrywał tam rolę podobną do funkcji Ateny w Atenach. Życie religijne Sparty jest jednak dzisiaj znacznie mniej znane. Trzeba tu podkreślić, że rola religijna Delf i Delos wykraczała daleko poza sferę lokalną- były to miejsca święte dla wszystkich Hellenów, których najbardziej jednoczyła właśnie religia, przezwyciężając polityczne partykularyzmy. Taką też rolę pełniły igrzyska - związane ze znanymi ośrodkami kultowymi. Najważniejsze były oczywiście, odbywane co 4 lata, igrzyska w Olimpii.